Ivora - diploma koja se ne odbija

Ivora je Cambridge International Centre, University of Cambridge International Examination (CIE) te Oxord-Cambridge- RSA (OCR) partner u cjeloživotnoj edukaciji odnosno obrazovanju odraslih.

  

Od 2002. godine radimo na unapređenju nastavnih planova i programa, razvoju modernih tehnologija nastavnog praćenja i evidentiranja te širenju misije znanja i pripadajućih vještina u 40 zemalja svijeta kroz 12 svjetskih jezika. Predanost edukaciji uz primjenu modernog alata ELFI (E-learning for individuals) prepoznaje se u mnogim zemljama svijeta kao poluga društvenog razvoja pri čemu zrele državne elite potiču edukacijsku dostupnost i raznolikost.
Sljedom navedenog sudjelovali smo u mnogim Europskim projektima (Cards 2003, Cards 2004) kao nositelji i partneri (IPA) te ostvarili vrijednost koju Vam prenosimo.

 

Edukacija Ivore ima sadržaj koji pomaže u podizanju osobne vrijednosti pojedinca, poduzeća ili pojedinog društva u globalnoj tržišnoj utakmici.
Visoke edukacijske vrijednosti te težnja izvrsnosti je naš motiv i svakodnevna borba.
Ako se odlučite za edukaciju u Ivori, pomoći ćete nam da budemo sadržajno još bolji i raznovrsniji pri čemu Vam ostajemo duboko zahvalni.


Osnivač,
Rajko Ivošević, mag.inf

Razvojni tim (Upravni odbor)
Nenad Crnko, Dejan Pekić

Članovi vijeća
Milijana Ivanić, Rajko Ivošević, Karmela Ivošević